• Aktiviteter 2022

 VÅR  2022

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!ØVINGSTIDER
Aspirantorkesteret: Mandager kl 1630 - 1800 i musikkrommet på Bolteløkka
Hovedorkesteret: Tirsdager kl 1530 - 1730 i musikkrommet på Bolteløkka

UKE 2

Oppstart individuelle spilletimer og orkesterøvelser

Mandag 10. 01. kl 1630 - 1800: Øvelse for aspirantorkesteret

Tirsdag 11. 01. kl 1530 - 1730: Øvelse for hovedorkesteret


UKE 7

Tirsdag 15. februar: Årsmøte i BSSO. Info. om tid og sted følger.