• Aktiviteter Vår 2022

 VÅR  2022

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!ØVINGSTIDER
Aspirantorkesteret: Mandager kl 1630 - 1800 i musikkrommet på Bolteløkka
Hovedorkesteret: Tirsdager kl 1530 - 1730 i musikkrommet på Bolteløkka

Uke 2Oppstart individuelle spilletimer og orkesterøvelser

Tirsdag 15. februar: Årsmøte i BSSO. Info. om tid og sted følger. 

Søndag 3. april: UNOFs vårkonsert for barneorkestere på Sentralen kl. 16. Aspirantorkesteret deltar. Vårkonsert i UNOF Oslo – orkester.no 

Torsdag 7. april: Huskonsert på Bolteløkka skole (Musikkrommet)

Lørdag 20.april: Den store orkesterdagen, Orkesterdagen – orkester.no. Individuell påmelding. 


Tirsdag 10.05 kl. 17.00 Konsert på LHL St. Hanshaugen omsorgssenter (hovedorkester)


Mandag 16.05 kl. 18.00  Konsert på Cathinka Guldberg (aspirantorkesteret)-.


-- -- Avslutning 7. klasse (hovedorkesteret)


Mandag 14.06 Sommeravslutning Stensparken


Lørdag 18.06. UNOF inviterer til opplevelsesdag på Myraløkka