Aktiviteter høst 2022


 HØSTEN  2022

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!
 ØVINGSTIDER

Aspirantorkesteret: Mandager kl 17.00 - 18.30 i musikkrommet på Bolteløkka


Oppstart uke 35


5. november Høstseminar Bolteløkka skole

8. desember  Konsert Lovisenberg Omsorg

Konsert St.Hanshaugen omsorgsenter

18. desember 18.30 Julekonsert Fagerborg kirke "Jul på Bilsett"