Aktiviteter høst 2022


 HØSTEN  2022

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!
 ØVINGSTIDER

Aspirantorkesteret: Mandager kl 1630 - 1800 i musikkrommet på Bolteløkka


Oppstart uke 35

Høstseminar

Julekonsert