Aktiviteter vår 2023


VÅR 2023


Individuelle spilletimer starter uke 2 dersom ikke annet er avtalt.

Orkesteret starter uke 3

Orkesterøvelse tirsdag 17.30-19


14. februar: 18.00 Elevkonsert og påfølgende årsmøte