• Våre støttespillere •

Bolteløkka skoles strykeorkester er en ideell organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret. Styret i Bolteløkka skoles strykeorkester mottar ikke honorar for å utøve styrearbeid, organisere undervisning, konserter og orkesterturer. 

Jul på Bislett 2020 x3 ble gjennomført som en tre dagers separat live-streaming-festival uten publikum grunnet Korona-situasjonen. Bolteløkka jentekor og Bislett guttekor gjennomførte egne konserter og Bolteløkka strykeorkester gjennomførte en egen konsert som varte én skoletime. Barna som deltok ble hentet og levert utenfor kirken. Det var kun barn fra 7 - 12 år fra barneskolen som fikk delta. Tre stykker fra styre var på forhånd valgt ut for å ivareta smittevernstiltakene. De tolv barna som deltok ble delt i kohorter av tre instruktører. Kamera og lyd ble håndtert av tre stykker som hadde eget rom til disposisjon.


Stor takk til Fagerborg kirke for at vi fikk vi låne kirken til å gjennomføre live-streaming av Jul på Bislett konsert 17. desember 2020. Opptaket er tilgjengelig for fremtidige rekrutteringsaktiviteter. Vi takker også UNOF for omdisponering av rekrutteringsmidler på 4.460,- til digital produksjon av konserten.

Etter at det fra 7. mai ble lov å arrangere offentlige arrangement for inntil 50 personer lånte Fagerborg menighet oss også kirken slik at vi kunne gjennomføre foreldrekonsert i kirken den 15. juni 2020. 

Julekonserten i Fagerborg kirke, har blitt et kjært arrangement etter flere års dugnadsinnsats, der Bolteløkka skoles strykeorkester sammen med de lokale korene; Bolteløkka jentekorBislett guttekor og Bolla Cantorum samler hele nærmiljøet. Takk til Elisabeth Bjone for utforming av plakat til Julekonsertene.

Vi mottar vår økonomiske støtte hovedsakelig fra De Unges Orkesterforbund, UNOF, via vårt medlemskap der. 2019 mottok BSSO totalt 115.289,- i stønader fra UNOF. Via Norsk Musikkråd forvalter UNOF overskudd fra Norsk Tipping til en tilskuddsordning for lokale frivillige lag, Frifond. Orkesteret mottok 21.880,- i Frifondsmidler 2020.

I tillegg har vi mottatt konsertstøtte fra Oslo Musikkråd og Frivillighetsmidler fra Bydel St. Hanshaugen tidligere år.

Vi ønsker også å takke Lars Elling for fiolinpikebilde og for donasjon av 30.000,- etter auksjon av et annet bilde til delfinansiering av Spaniatur i regi av MUSO for Ungdomsensemblet i 2019.

Bolteløkka skole stiller med øvingslokaler.

UNOF har innvilget 38.000,- til innkjøp av nye instrumenter for 2020!
Orkesteret handler inn en ny bratsj og fire nye fioliner. 

Det ble også gjennomført oppstartsseminar med de Unges orkesterforbund 10. - 11. oktober 2020.
Takk for magisk musikk fra Harry Potter med Bodil Nilsson Sanders.


Takk til instruktører, dirigent, styremedlemmer, orkesterkontaker og dere foreldre som har stilt opp på orkesterøvelser for å ivareta smittevernstiltakene!