• Medlemskap •

Bolteløkka skoles strykeorkester er et foreldredrevet orkester for alle barn som har lyst til å spille et strykeinstrument.

Strykeorkesteret har en lang historie fra 1950 og frem til i dag, med elever fra flere skoler, men holder til på Bolteløkka skole. 
Gleden av å kunne spille et instrument. Hovedmålet er å vekke og stimulere interessen for musikk og skape et miljø der barna kan lære å spille et instrument, glede seg over å spille selv, oppleve mestring og samspill i orkester.

Vi har elever som lærer å spille fiolin, bratsj og cello. Elevene som nettopp har begynt å spille har en individuell spilletime i uken, resten av orkesteret har to øvelser i uken. En spilletime og en orkesterøvelse.

Å være elev i Bolteløkka skoles strykeorkester gir mulighet til å fremføre på små og store konserter, i kammergrupper og individuelt.

Orkesteret  benytter profesjonelle instruktører og dirigenter til å undervise elevene, gjennomføre orkesterøvelser og bidra ved de ulike arrangementene.

Alle elevene får individuelle spilletimer, i tillegg til samspill på orkesterøvelser. Elevene får også tilbud om deltakelse på seminar og orkestertur. I 2019 hadde vi orkestertur til Skagen i Danmark.

Lån av gratis instrument, individuelle spilletimer, deltakelse på orkestertimer eller seminarer er kun noen av medlemsgodene. 

20 uker med 30 minutters undervisning og orkesterøvelser, inkludert lån av instrument. 

Vi tror på jevnlig trening med egen instruktør og ukentlige orkesterøvelser. Les øvingstips her.

Aspiranter: Individuell spilletime på 30 minutter pluss orkesterøvelse på 1 time.
Hovedorkester: Individuell spilletime på 30 minutter pluss orkesterøvelse 1 time og 45 minutter.

Vi har også et alumnus-tilbud.

Bli medlem!

Medlemskap i Bolteløkka skoles strykeorkester: kr. 3,500- for hvert semester. Det finnes mulighet for støtte til dekning av kontingent (fra Bydel St. Hanshaugen): ta kontakt med styret.

Medlemmene velger selv om de ønsker å låne instrument av orkesteret eller bruke eget instrument. Les mer om vedlikehold av instrument her. Ved skade: Ta kontakt med spillelærer og styret. 

Ønsker ditt barn å spille fiolin, cello eller bratsj i orkesteret? Send e-post til bssopost@gmail.com, så kan vi antageligvis tilby gratis prøvetime. 

Ved innmelding må BSSO ha følgende informasjon:

1. Barnets fulle navn
2. Fødselsår
3. Adresse
4. Navn på foresatte (en eller begge)
5. E-post adresse(r) (merk hvem som har hvilken adresse)
6. Telefonnummer (merk hvem som har hvilket nummer)
7. Skoletilhørighet (vi har medlemmer fra flere skoler)

Medlemskap gjelder ett semester av gangen ettersom vi må betale instruktører og dirigenter og man må aktivt melde seg ut. Utmeldingsfrist er 15.05. i vårsemesteret og 15.11 i høstsemesteret. 

Orkesteret er medlem av De Unges OrkesterforbundUNOF. Det sikrer arkivering av medlemsinformasjon og årsberetning inkludert årsregnskap. Dette danner grunnlag for TONO- og Kopinor-avtale, Frifond-tildeling og Momskompensasjon for orkestre.

Medlemskontingent til UNOF er inkludert i medlemskapet. Dette utgjør 130,- for medlemmer under 10 år og 230,-  for medlemmer over 10 år. 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er aktive i barne- og ungdomsorganisasjonen LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner).