• Medlemskap •

Bolteløkka skoles strykeorkester er et foreldredrevet orkester, registrert i Frivillighetsregisteret. Bolteløkka skole bistår med øvingslokaler. Frivillighetsmeldingen.

Strykeorkesteret har en lang historie fra 1950 og frem til i dag, med elever fra flere skoler.
Gleden av å kunne spille et instrument. Hovedmålet er å vekke og stimulere interessen for musikk og skape et miljø der barna kan lære å spille et instrument, glede seg over å spille selv, oppleve mestring og samspill i orkester.

Vi har elever som lærer å spille fiolin, bratsj og cello. Elevene som nettopp har begynt å spille har en individuell spilletime i uken, resten av orkesteret har to øvelser i uken. En spilletime og en orkesterøvelse.

Å være elev i Bolteløkka skoles strykeorkester gir mulighet til å fremføre på små og store konserter, i kammergrupper og individuelt.

Styre velges på årsmøte i februar hvert år. Foreldre- og orkesterkontakter utnevnes av styre.
Dirigenter og instruktører leies inn for hvert semester avhengig av medlemstall.

Orkesteret har 23 medlemmer per 1.1.2021 fordelt på fire kohorter: Pre-aspiranter, Aspiranter, Hovedorkester og Alumni i aldersgruppen 8 - 16 år.

Orkesteret er foreldrestyrt. Styret har valgt å ikke motta honorar for sitt arbeid for orkesteret. I stedet benytter orkesteret profesjonelle instruktører og dirigenter til å undervise elevene, gjennomføre orkesterøvelser og bidra ved de ulike arrangementene.

Hver gruppe har en egen foreldrekontakt som fungerer som leder av de ulike foreldregruppene.

For å kunne gjennomføre spille- og orkestertimer med påfølgende konserter og fremføringer er styremedlemmene tildelt ulike oppgaver:

Mari H. Grennæs, leder og materialansvarlig.
Cathrine Holst, nestleder og søknadsansvarlig.
Mathilde Skoie, kontaktpunkt.
Henrik Nielsen, økonomiansvarlig.
Kjetil Rommetveit, nettansvarlig.


Alle elevene får individuelle spilletimer, i tillegg til samspill på orkesterøvelser. Elevene får også tilbud om deltakelse på seminar og orkestertur. I 2019 hadde vi orkester tur til Skagen i Danmark.

Medlemskontingenten høsten 2021

Lån av gratis instrument inkludert forsikring, individuelle spilletimer, deltakelse på orkestertimer eller seminarer er kun noen av medlemsgodene. Som medlem betales medlemsavgift vedtatt på årsmøte.

20 uker med 30 minutters undervisning og orkesterøvelser, inkludert lån av instrument. 

Vi tror på jevnlig trening med egen instruktør og ukentlige orkesterøvelser. Les øvingstips her.

Aspiranter: Individuell spilletime på 30 minutter pluss orkesterøvelse på 1 time.
Hovedorkester: Individuell spilletime på 30 minutter pluss orkesterøvelse 1 time og 45 minutter.

Alumni-elever får tilbud om utvidet spilletimer for et tillegg på 2.150,- og orkestertimer sammen med Juniorsymfonikerne. Kontingent for orkestertimene betales direkte til Juniorsymfonikerne og var i 2020 på 800,-

Medlemskap i Bolteløkka skoles strykeorkester: kr. 4.300,- for høsten 2021. Det finnes mulighet for støtte til dekning av kontingent (fra Bydel St. Hanshaugen): ta kontakt med styret.

Les mer om forsikringsordningen for orkesteret her. Egenandel på 1.000,- ved tap eller skade på instrumentet. Medlemmene velger selv om de ønsker å låne instrument av orkesteret eller bruke eget instrument. Les mer om vedlikehold av instrument her.

Det betales egenandel på orkesterturer og seminar
(Egenandel på orkestertur til Danmark våren 2019: kr. 1.500,-)
(Harry Potter todagers seminar høsten 2020: kr. 350,-)

Orkesteret er medlem av De Unges Orkesterforbund, UNOF. Det sikrer arkivering av medlemsinformasjon og årsberetning inkludert årsregnskap. Dette danner grunnlag for TONO- og Kopinor-avtale, Frifond-tildeling og Momskompensasjon for orkestre.

Medlemskontingent til UNOF er inkludert i medlemskapet. Dette utgjør 130,- for medlemmer under 10 år og 230,-  for medlemmer over 10 år. I tillegg betales det 305,- for instrumentforsikring for de elevene som låner instrument av orkesteret.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er aktive i barne- og ungdomsorganisasjonen LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner).

Utmeldingsfrist for vårsemesteret 2022 er 15.11.2021

Ønsker ditt barn å spille fiolin, cello eller bratsj i orkesteret? Send e-post til bssopost@gmail.com

Ved innmelding må BSSO ha følgende informasjon:

1. Barnets fulle navn
2. Fødselsår
3. Adresse
4. Navn på foresatte (en eller begge)
5. E-post adresse(r) (merk hvem som har hvilken adresse)
6. Telefonnummer (merk hvem som har hvilket nummer)
7. Skoletilhørighet (vi har medlemmer fra flere skoler)