• Styre og besetning•Kontakt oss på e-post: bssopost@gmail.com

Dirigent og musikalsk ansvarlig 
Jonas Østervold

Instruktører
Elise Stabell-Sauge (cello)
Jonas Østervold

Styre
Anders Molander (styreleder)
Ramona-Paula Enica (økonomiansvarlig)

Asle Hesla, styremedlem
Erle Kyllingmark, styremedlem

Vara: Carlos MartinOrg.nr.: 976 538 498 registrert i Frivillighetsregisteret.

Medlem av De Unges Orkesterforbund, UNOF, org. nr.: 971 518 693 og rapporterer via UNOF Oslo, org.nr.: 977 363 535 med godkjent revisjonsselskap Gudbrandsdal revisjon AS, org.nr.: 979 122 616.

Bolteløkka skoles strykeorkester = Bolteløkka strykeorkester = BSSO

Bolteløkka strykeorkester

Bolteløkka skole
Eugenies gate 10
0168 Oslo