• Styre og besetning•Kontakt oss på e-post: bssopost@gmail.com

Dirigent og musikalsk ansvarlig 
Jacob Beranek Hvattum (hovedorkesteret)
Ellen Samdal (aspirantorkesteret)

Instruktører
Marianne Karlsen (inkl. bratsj)
Cathy Donnelly (cello)
Ellen Samdal (fiolin)

Foreldre- og orkesterkontakter
Kjetil Rommetveit, leder av foreldregruppa for Pre-Aspiranter
Cathrine Holst, leder av foreldregruppa for Aspirantorkesteret
Kjersti Lofthaug, leder av foreldregruppa for Hovedorkestert
Mari H. Grennæs, leder av foreldregruppa for Alumni

Styre
Mari H. Grennæs, styreleder og materialforvalter

Cathrine Holst, nestleder og søknadsansvarlig
Henrik Nielsen, økonomiansvarlig
Kjetil Rommetveit, nettredaktør
Mathilde Skoie, kontaktpunkt for orkesteretOrg.nr.: 976 538 498 registrert i Frivillighetsregisteret.

Medlem av De Unges Orkesterforbund, UNOF, org. nr.: 971 518 693 og rapporterer via UNOF Oslo, org.nr.: 977 363 535 med godkjent revisjonsselskap Gudbrandsdal revisjon AS, org.nr.: 979 122 616.

Bolteløkka skoles strykeorkester = Bolteløkka strykeorkester = BSSO

Bolteløkka strykeorkester

Bolteløkka skole
Eugenies gate 10
0168 Oslo