Aktiviteter 2021 • vår

VÅREN 2021
Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!


UKE 0

03.01.2021 Alle aktiviteter med oppmøte utsatt til uke 2. Byrådet har forlenget den sosiale nedstengingen til 7. januar. 

03.01.2021 Søndag kl. 18:00 Pressekonferanse fra Regjeringen. 
Ny nedstenging i 14 dager! Sosial nedstengning fram til 18. januar.

UKE 1


06.01.2021 Onsdag kl. 14:00 Pressekonferanse fra regjeringen.


06.01.2021 Onsdag kl. 16:35 Informasjon fra Osloskolen.

06.01.2021 Digitalt-oppstartsmøte med dirigent, instruktører og styre.

07.01.2021 Torsdag kl. kl. 10.10 Bolteløkka skole melder stopp i frivillige aktiviteter frem til 21. januar.

Byrådet har besluttet å også forby innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn i barneskolealder. Det gjelder allerede et slikt forbud for ungdom og voksne.

UKE 2

ALL UNDERVISNING I UKE 2 ER AVLYST 
Både spilletimer og orkesterøvelser er AVLYST.

OPPSTART UTSATT TIL UKE 3!
Både individuelle spilletimer og orkesterøvelser utsettes fra uke 2 til uke 3.

Stopp i frivillige aktiviteter gjelder frem til 21. januar. Vær oppmerksom på at myndighetenes retningslinjer endres fortløpende. Beklager til alle medlemmer som mister denne undervisningsuken.

12.01.2021 UNOF: Alle organiserte fritidsaktiviteter anbefales utsatt inntil videre, også aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

15.01.2021 Rapporteringsfrist for Konsertstøtte fra Oslo musikkråd, høst 2020

15.01.2021 Søknadsfrist Konsertstøtte fra Oslo musikkråd, våren 2021.

UKE 3

18.01.2021 Digital oppstart orkesterøvelser for Aspirantene

18.01.2021 Digital oppstart spilletimer for Sarah-elever gruppe 1


19.01.2021 Digital oppstart orkesterøvelser for Hovedorkesteret

19.01.2021 Digital oppstart spilletimer for Karl-Joakim-elever

20.01.2021 Onsdag kl. 13:00 Pressekonferanse fra Oslo kommune. Lokale tiltak

Byrådet i Oslo har besluttet å videreføre forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for elever i ungdomskolealder 20.01.2021.

20.01.2021 Digital oppstart spilletimer for Cathy-elever på cello

20.01.2021 Innkalling til årsmøte i Bolteløkka skoles strykeorkester

Til medlemmer av Bolteløkka skoles strykeorkester,
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021
Bolteløkka skole. Dato: 18. februar, torsdag kl. 20 - 21

Byrådet har besluttet å oppheve forbud som fritidsaktiviteter for elever i barneskolealder fra kl. 12:00 21.01.2021.

21.01.2021 Torsdag kl. 12.00 Bolteløkka skole melder at utlån av lokaler for barn er åpent

21.01.2021 Digital oppstart spilletimer for Marianne-elever

21.01.2021 Oppmøtebasert undervisning med Sarah-elever gruppe 2 blir erstattet med digitale spilletimer senere


23.01.2021 Lørdag kl. 12.00 Oslo kommune melder RØDT NIVÅ

23.01.2021 Lørdag kl. 13.21 Bolteløkka skole melder at skolen er stengt 25.01.2021

23.01.2021 Lørdag kl. 13.29 Pressemelding fra Oslo kommune

UKE 4

KUN DIGITAL UNDERVISNING I UKE 4

25.01.2021 Digital orkesterøvelse for Aspirantene

25.01.2021 Digitale spilletimer for Sarah-elever gruppe 1

26.01.2021 Digital orkesterøvelse for Hovedorkesteret

26.01.2021 Digitale spilletimer for Karl-Joakim-elever

27.01.2021 Digitale spilletimer for Cathy-elever på cello

28.01.2021 Digitale spilletimer for Marianne-elever

28.01.2021 Digitale spilletimer for gruppe 2 erstattes med Ellen i løpet av uka

30.01.2021 Lørdag kl. 11.12 Bolteløkka skole melder rødt frem til onsdag.

UKE 5

01.02.2021 Digital orkesterøvelse for Aspirantene

01.02.2021 Digitale spilletimer for Sarah-elever gruppe 1 med Ellen

02.02.2021 Digital orkesterøvelse for Hovedorkesteret

02.02.2021 Digitale spilletimer for Karl-Joakim-elever03.02.2021 Bolteløkka skole åpner for fritidsaktiviteter for barn

03.02.2021 Oppmøtebaserte spilletimer for Cathy-elever

04.02.2021 Oppmøtebaserte spilletimer for Marianne-elever

04.02.2021 Frist for innsendelse av saker til årsmøte

04.02.2021 Digitale spilletimer for gruppe 2 med Ellen

04.02.2021 Digitale spilletimer for gruppe 2 fra 21.01.2021 avtales med Ellen i løpet av uka

05.02.2021 Rødt nivå på videregående skole, oppstart for Juniorsymfonikernes orkesterøvelser utsatt

UKE 6

Aspirantorkester og Hovedorkester på Gult nivå. Videregående skole på Rødt nivå.

Norsk musikkråds smittevernsveileder for orkesterøvelser. FHI anbefalinger.

08.02.2021 Oppmøtebasert orkesterøvelse for Aspirantene

08.02.2021 Oppmøtebaserte spilletimer for Sarah-elever gruppe 1 med Ellen

09.02.2021 Oppmøtebasert orkesterøvelse for Hovedorkesteret

09.02.2021 Oppmøtebaserte spilletimer for Karl-Joakim-elever

10.02.2021 Spilletimer for Cathy-elever

10.02.2021 Styremøte

10.02.2021 Utsendelse av saksliste til årsmøte

10.02.2021 Rekruttering av styremedlem fra BSSO til kretsstyret i UNOF

11.02.2021 Oppmøtebaserte spilletimer for Marianne-elever

11.02.2021 Whereby-møte for instruktørene om etablering av Kammergrupper

11.02.2021 Digitale spilletimer for Sarah-elever gruppe 2 med Ellen

11.02.2021 Torsdag kl. 15.20  Pressekonferanse fra Oslo kommune

UKE 7

15.02.2021 Ordinære spilletimer. Videregående skoler i Oslo går til gult nivå.

17.02.2021 Onsdag kl. 13:00 Pressekonferanse fra Oslo kommune

18.02.2021 Årsmøte Bolteløkka skoles strykeorkester


UKE 8 VINTERFERIE

25.02.2021 Innsende årsrapport til UNOF.


UKE 9
 
03.03.2021 Oppstart orkesterøvelser for våre Alumni-elever i Juniorsymfonikerne


(Rekrutteringsaktivitet i musikktime ved Bolteløkka skole og Ila skole.)

04.03. Styremøte

UKE 10 - UKE 25

08.04. Styremøte

04.05. Styremøte

(--.--.2021 Oppstart kammergrupper)

(--.--.2021 Planlegge orkestertur)

(--.--.2021 UNOF rapportering/ årsberetning inkludert årsregnskap for 2019.

(--.--.2021 Protokoll fra årsmøte, signert årsberetning, regnskap og budsjett sendes medlemmene

(--.--.2021 Faktura for medlemskontingent våren 2021 sendes til medlemmene.

(--.--.2021 Betalingsfrist for medlemskontingent våren 2021

(--.--.2021 Nytt styre registrert i Brønnøysund


PÅSKEFERIE


UKE 25 - 31


04.05.2021 Styremøte

15.05.2021 Utmeldingsfrist for høsten 2021

10.06.2021 Huskonsert med Mariannes elever i Atelier Lars Elling

14.06.2021 Aspirantorkesteret: Siste øvelse før sommerferien og sommeravslutning

15.06.2021 Hovedorkesteret: Siste øvelse før sommerferien og sommeravslutning

16.05.2021 Styremøte og instruktørmøte 

16.06.2021 Avslutning 7. klasse på Bolteløkka skole19.06.2021 Jubileumskonsert med korpset - UTSATT!

Smittevernsveileder for musikkøvelser. Ny smittevernsveileder for skolen. Smittevern.


 SOMMERFERIE