Aktiviteter 2019

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!

VÅR 2019

07.01.2019 Oppstart individuelle timer med Iselin, Johanne og Marianne

07.01.2019 Oppstart orkestertimer for Aspirantorkesteret med Iselin

08.01.2019 Oppstart individuelle timer med Mary-Janine og Cathy

08.01.2019 Oppstart orkestertimer for Hovedorkesteret med Ane Emilie

Uke 2 - 2019 Oppstart orkestertimer for Ungdomsensemblet BSSO med Marius

08.01.2019 Styremøte BSSO

14.01.2019 Innkalling til årsmøte 2019 BSSO

22.01.2019 Engebråten: Aspirant-, Gate- (Hoved) og Showorkester (Ungdomsensemblet BSSO)

23.01.2019 Styremøte BSSO

10.02.2019 Styremøte BSSO

11.02.2019 Årsmøte 2019 BSSO

VINTERFERIE 16. - 24.02.2019 (Ingen øvelser eller individuelle timer i uke 8)

26.02.2019 Styremøte med gjenvalgt styre og nye styremedlemmer

27.02.2019 Rapportering til UNOF

PROSJEKTUKE 04.03 - 08.03.2019 (Ikke ordinære øvelser for de som deltar uke 10)

04.03.2019 Engebråten orkesterøvelse

05.03.2019 Engebråten orkesterøvelse, kun for Showorkesteret (Ungdomsensemblet)

07.03.2019 Engebråten orkesterøvelse

08.03.2019 Konserthuskonsert

18.03.2019 Konsert på Omsorg+ Aspiranter

26.03.2019 Konsert på Omsorg+ Hovedorkesteret

27.03.2019 Styremøte

08.04.2019 Huskonsert Iselin, Johanne og Marianne sine elever. Individuelle fremføringer, pianist

09.04.2019 Huskonsert Mary-Janine og Cathy sine elever. Individuelle fremføringer, pianist

PÅSKEFERIE 15.04. - 22.04.2019 (Ingen øvelser eller individuelle timer i uke 16)

29.04.2019 Styremøte

03.05. - 05.05.2019 Orkestertur for Aspiranter og Hovedorkesteret til Skagen (Danmark)

31.05.2019 Utmeldingsfrist for høsten 2019

03.06.2019 Sommerkonsert med Kammergrupper i Fagerborg kirke

03.06.2019 Sommerfest med venner og familie i bakgården til Silje

06.06.2019 Rekrutteringskonsert på Bolteløkka skolegårdsfest - avlyst pga. været

11.06.2019 Siste vanlige øvelse før sommeren, med spilling og kos:)

11.06.2019 Styremøte

13.06.2019 Instruktørmøte

16.06.2019 Sagene sommerkonsert på Myrløkka - Dugnad

19.06.2019 Hovedorkesteret spiller på 7. klasseavslutning

SOMMERFERIE 20.06.2019

HØST 2019

21.08.2019 Styremøte BSSO

26.08.2019 Aspirantorkesteret. Første orkesterøvelse med dirigent Iselin Skretting

26.08.2019 Ungdomsensemblet. Første orkesterøvelse med dirigent Cecilie Husevåg

26.08.2019 Individuelle øvelser, oppstart for elevene til instruktør Mary-Janine Rastau, fiolin

26.08.2019 Individuelle øvelser, oppstart for elevene til instruktør Marianne Karlsen, fiolin

26.08.2019 Individuelle øvelser, oppstart for elevene til instruktør Iselin Skretting, fiolin

27.08.2019 Individuelle øvelser, oppstart for elevene til instruktør Johanne Aurora L. Hidle, fiolin

27.08.2019 Individuelle øvelser, oppstart med instruktør Ingeborg S. Torvanger, cello

27.08.2019 Hovedorkesteret. Første orkesterøvelse med dirigent Johanne Aurora Løvli Hidle

09.09.2019 Valg. Ingen øvelser

12.09.2019 Styremøte BSSO

22.09.2019 Oppstartsseminar for Aspiranter (inkl. pre-aspiranter) og Hovedorkester
  • Foreldremøte
  • Hentekonsert
  • Bowling
17.10.2019 Styremøte BSSO

26.10.2019 Høst-seminar for Ungdomsensemblet på Ullevål skole i regi av MUSO

05.11.2019 Hovedorkesteret på Cathinka Guldberg eldresenter, Lovisenberg Omsorg +

06.11.2019 Styremøte BSSO

18.11.2019 Huskonsert på Bolteløkka skole for elevene til instruktør Iselin, Mary-Janine og Marianne

19.11.2019 Avspasering. Ingen øvelse for Hovedorkesteret. (15 øvelser i høstsemesteret)

25.11.2019 Aspirantkonsert på Cathinka Guldberg eldresenter, Lovisenberg Omsorg +

25.11.2019 Ungdomsensemblet spiller i Aulaen på Marienlyst i regi av MUSO

30.11.2019 Utmeldingsfrist for våren 2020

02.12.2019 Styremøte BSSO med instruktørene

08.12.2019 Nordre Akers Julekonsert i Nordberg kirke for Ungdomsensemblet i regi av MUSO

09.12.2019 Aspirantorkesteret, siste orkesterøvelse før juleferien. Juleavslutning

09.12.2019 Siste orkesterøvelse for Ungdomsensemblet

10.12.2019 Huskonsert på Bolteløkka skole for elevene til Johanne og Ingeborg + hovedorkester

12.12.2019 Julekonsert i Bakkehaugen kirke for Ungdomsensemblet i regi av MUSO

14.12.2019 Julekonsert i Fagerborg kirke m/ Bolteløkka jentekor, Bislet guttekor og Bolla Cantorum
17.12.2019 Hovedorkesteret, siste orkesterøvelse før juleferien. Juleavslutning

03.12.2019 Rekrutteringskonsert for 1. klasse på Bolteløkka skole